Luk oversigt

Oversigt af CampOne pladser

Klik på kortet eller navnet

Komfortplads

Komfort plads 10x 10 meter

På komfort pladsen er der mere plads rundt om vognen og de fleste pladser ligger tæt på servicebygningen. På pladsen får du rindende vand samt afløb.

Komfort pladser har farven ”kakigrøn” på pladskortet