Luk oversigt

Oversigt af CampOne pladser

Klik på kortet eller navnet

Komfortplads +

Komfort + plads 10 x 15 meter

Her får du noget mere plads at boltre dig på og når du vælger komfort+ plads så bor du ret tæt på servicebygningen. Ligeledes er her også rindende vand samt afløb.

Komfort+ plads har farven ”rød” på pladskortet